bijtelling Financial Lease Auto

Hoe werkt bijtelling bij financial lease?

Bijtelling? Hoe, wat, waarom en hoeveel? Als we in de autolease wereld en de fiscale regelingen iets hebben waarvan we met zekerheid kunnen zeggen dat het wel heel verwarrend is, dan is het de regeling omtrent de bijtelling wel. De afgelopen jaren is hierin zoveel gewijzigd dat je je er echt in moet verdiepen om te controleren welke bijtelling er op de auto van toepassing is.

Wat is bijtelling?

Eigenlijk is de bijtelling een verrekening van je privégebruik met de autokosten van je onderneming. Deze verrekening gebeurt in de aangifte inkomstenbelasting. Je hebt privé voordeel gehad bij het gebruik van de zakelijke auto, de autokosten worden immers volledig betaald door de onderneming. Voor het genoten voordeel wil de Belastingdienst een correctie op je inkomstenbelasting. De bijtelling wordt bij werknemers tot het belaste loon gerekend en wordt berekend over de catalogusprijs van de auto. Bij ZZP'ers wordt de bijtelling verwerkt in de met inkomstenbelasting belaste winst. Voor personenauto's en bestelauto's is de cataloguswaarde de nieuwprijs van de auto inclusief BPM en btw.

Ook voor vrachtauto's en motorfietsen kan de werknemer een bijtelling krijgen. De bijtelling is dan echter geen vast percentage.

Geen bijtelling betalen

Er is een mogelijkheid om geen bijtelling te betalen over de zakelijke auto die tot je beschikking staat. Je mag dan niet meer dan 500km privé hebben gereden met de zakelijke auto. Om dit te kunnen aantonen dien je te beschikken over een sluitende rittenregistratie. Bedenk goed dat de Belastingdienst je geen uitgebreide handleiding geeft over hoe de rittenregistratie 100% sluitend is in de ogen van een belastingcontroleur. Mocht de rittenregistratie in zijn ogen niet kloppend zijn, zul je alsnog aangeslagen worden en kun je tevens een boete verwachten. Wij adviseren je dan ook om of bijtelling te voldoen of de auto tot je privévermogen te rekenen.

Auto tot privévermogen rekenen

Om geen bijtelling te moeten betalen, kan het soms beter zijn om de auto die je leaset tot je privévermogen te rekenen. Als ondernemer heb je bij financial lease de keuze om de factuur wel of niet op te nemen in de bedrijfsadministratie. Wanneer je de factuur niet boekt en alle kosten met betrekking tot het voertuig privé betaalt, behoort de auto tot je privévermogen. Je betaalt dan geen bijtelling en kunt voor de zakelijke kilometers 19 cent per kilometer onbelast aan je onderneming in rekening brengen. Dit kan voordeliger zijn voor jou dan een verklaring en een kilometerregistratie om aan te tonen dat je niet meer dan 500km per jaar rijdt. Maar het belangrijkste argument is toch wel de bewijslast. Wanneer je een rittenregistratie bijhoudt, loop je het risico dat de Belastingdienst deze afwijst en je alsnog voor de bijtelling moet betalen, eventueel ook met een boete. Wanneer de auto dan al enkele jaren op naam van jouw onderneming staat, kan dat behoorlijk in de hoge bedragen lopen. Wanneer je de auto tot je privévermogen rekent, kun je enkel een discussie over de gedeclareerde ritten krijgen.

Bijtellingscategorieën

Inmiddels hebben we een flink aantal bijtellingspercentages in Nederland, leuker kunnen we het niet maken. Veel ondernemers denken dat de bijtelling enkel geldt wanneer ze een auto leasen. Echter, voor elke zakelijke auto is bijtelling verschuldigd. We kennen verschillende percentages: 4%, 7%, 14%, 15%, 20%, 21%, 22%, 25% en nog een bijtelling voor youngtimers van 35%, maar dat is dan weer over de dagwaarde van de auto. Gelukkig is het vanaf 1-1-2017 een stuk eenvoudiger geworden en kennen we voor voertuigen vanaf bouwjaar 2017 nog maar 2 bijtellingen, te weten de 4% en de 22%, de rest van de bijtellingspercentages zullen binnen 60 maanden na 1-1-2017 verdwijnen (dus 1-1-2022).

Het bedrag dat je aan bijtelling betaalt, is van twee factoren afhankelijk:

  • Milieuvriendelijkheid van de auto
  • Het jaar dat de auto op kenteken is gezet
4% Bijtelling

Vanaf bouwjaar 2017 geldt deze categorie voor alle voertuigen zonder uitstoot (volledig elektrische auto’s). Dit is echter een beetje tricky, de fiscus meld namelijk expliciet dat het gaat om 22% bijtelling waarbij je een VERLAGING krijgt van 18% wanneer je een voertuig hebt met 0 gram CO² uitstoot per kilometer. Deze verlaging kent een maximale duur van 60 maanden na datum eerste registratie en is vanaf een voertuig geregistreerd na 1 januari 2019 enkel van toepassing op de eerste € 50.000,- van de consumentenprijs. Wanneer een auto daarboven komt, moet je over de rest gewoon 22% bijtelling voldoen.

Hoe zit het dan met de uitlopende 4% bijtellingscategorie?

4% kennen we sinds 2014 en loopt tot en met 2016, deze categorie geld voor de totale fiscale waarde van voertuigen zonder uitstoot ( 0 gram CO² per km). Deze auto’s hebben tot 60 maanden na eerste registratie (datum deel een) een bijtelling van 4%. Na 61 maanden komt de korting te vervallen en moet je de bijtellingscategorie toepassen van na 1-1-2017. Maar LET OP! Deze kunnen weleens direct in de 22% komen te vallen, de Belastingdienst meld hierover namelijk het volgende: 

Hoelang geldt het percentage?

Geldt voor jouw auto het verlaagde bijtellingspercentage van 4%? Dan geldt dat percentage voor een periode van 60 maanden. Deze periode gaat in op de 1e dag van de maand die volgt op de maand waarin de auto voor het eerst is toegelaten. Het percentage blijft ook gelden als de auto van eigenaar wisselt of als een andere werknemer de auto gaat gebruiken. Na afloop van de periode van 60 maanden (in dit geval in 2022) moet per jaar aan de hand van de regels die op dat moment gelden, worden beoordeeld of je recht hebt op een verlaagd percentage. Hiervoor heeft de belastingdienst de mogelijkheid om de korting na 2022 jaarlijks af te schaffen.

7% Bijtelling

Deze categorie kennen we voor een datum met een eerste toelating in 2014 en 2015, ook weer met een looptijd van 60 maanden na datum eerste toelating van de auto. Het is van toepassing op alle voertuigen in deze 2 bouwjaren met een uitstoot van 1 tot 50 gram CO² per kilometer. Deze regeling verdwijnt op 1-2-2021, daarna vallen deze voertuigen onder de 22% bijtelling.

14% Bijtelling

Deze hadden we al ruim voordat de regeling helemaal op de schop ging, uiteindelijk heeft de regeling tot en met 2015 gelopen. Daarin werden de CO² eisen wel jaarlijks aangescherpt en was de brandstof ook nog beslissend hierin.

In 2015 werd het voor alle brandstoffen 50 tot 82 gram CO² uitstoot per kilometer. Ook hiervoor geldt weer de 60 maanden na eerste registratie regel, na 60 maanden komen deze auto’s ook onder de 22% te vallen. De laatsten zullen dus uitlopen op 1-2-2021.

15% Bijtelling

Dit zijn de voertuigen die in 2015 geregistreerd zijn met een uitstoot van 1 tot 50 gram CO² per kilometer voor een looptijd van 60 maanden na datum van eerste registratie. Dezelfde auto’s die in 2014 nog onder de 7% bijtellingsregeling vielen. Deze loopt dus ook weer uit op 1-2-2021, dan moet u voor deze auto’s 22% bijtellen.

20% Bijtelling

Deze is weer net zo ingewikkeld als de 14% regeling en kent ook weer een jaarlijkse aanscherping van de CO² eisen. 

In 2015 werd het voor alle brandstoffen 82 tot 110 gram CO² uitstoot per kilometer. Ook voor deze regeling zal de laatste uitloop op 1-2-2021 zijn en alles weer met de bekende looptijd van 60 maanden.

21% Bijtelling

Deze kennen we enkel uit 2016 en is van toepassing voor een looptijd van 60 maanden na eerste toelating van de auto’s met een uitstoot tussen de 50 en 106 gram CO² per kilometer, ongeacht de brandstof.

22% Bijtelling

Eindelijk hebben we gelijkheid in de bijtelling en komt er een einde aan de jungle van alle regelingen. Dit betekent ook meteen een eind aan alle bijtelling gestuurde aankopen, we gaan weer zakelijk rijden in auto’s die gekozen worden op basis van emotie. Vooral voor de occasion markt van 2021 een verademing. Wat er vooral de laatste 3 jaar aan lease auto’s werd uitgekozen is zo’n beetje allemaal hefzelfde en dat gaat vreemde prijzen opleveren in de occasion markt. 22% bijtelling kennen we vanaf 2017 en geldt voor alle voertuigen met meer dan 0 gram CO² uitstoot per gereden kilometer. 

25% Bijtelling

Dit was het basistarief voor de bijtelling van alle auto’s tot 1-1-2017, het vervelende is dat het basis tarief wel verlaagd is naar 22%, maar dat de Fiscus ook in deze de 60 maanden regel toe past. De Belastingdienst schrijft hier zelf over:

‘In 2017 is het normale percentage verlaagd van 25 naar 22. Is uw auto voor het eerst op naam gesteld vóór 2017, en gold voor die auto de 25%-bijtelling? Dan blijft de 25%-bijtelling van toepassing.’

Echter op alle andere pagina’s met bijtellingspercentages heeft de Belastingdienst het voor de 60 maanden regel over dat deze enkel van toepassing zijn op voertuigen die in aanmerking kwamen voor de verlaagde categorieën. Het is ook maar de vraag of deze discriminatie in voertuigen stand houd. Er zijn inmiddels veel juristen bezig om de overheid hier op terug te laten komen.

35% Bijtelling

Dit is een regeling voor Youngtimers. Wanneer je een voertuig rijdt van 15 jaar of ouder hoef je maar 35% van de dagwaarde bij te tellen. Het percentage mag dan wel hoog zijn, maar vaak is de dagwaarde van zo’n auto maar enkele honderden euro’s. Hierdoor is het een wel erg aantrekkelijke regeling voor diegene die een klassieke auto zakelijk wil rijden.