Wie is de eigenaar van de financial lease auto?

Bij het afsluiten van financial lease word je direct economisch eigenaar van de lease auto. Dit betekent dat na het ondertekenen van je leaseovereenkomst je direct economisch eigenaar van de lease auto bent. Het kenteken komt op jouw naam te staan. Je hebt bij financial lease geen kilometerbundel, je kunt onbeperkt rijden en daardoor mag je ook met je leaseauto op vakantie. Als eigenaar van de lease auto mag je ook zelf bepalen waar jij jouw auto naartoe brengt voor reparatie- en onderhoud. Gedurende de looptijd van je leasecontract blijft de bank juridisch eigenaar van de auto totdat je contract is afgelost. 

Verschil tussen economisch eigenaar en juridisch eigenaar

Economisch eigenaar

Bij Financial Lease word je direct economisch eigenaar. De auto is bedrijfseigendom en staat op de balans van je onderneming. De auto staat op jouw naam en doordat de Belastingdienst het ziet als een slimme investering in jouw bedrijf kun je profiteren van fiscale voordelen. Je hebt de vrijheid om zelf te bepalen waar jij een autoverzekering afsluit en waar je de auto naartoe brengt voor onderhoud- en reparatie. Het voordeel daarvan is dat je in de meeste gevallen goedkoper uit bent. Je kunt onbeperkt rijden en daarom kun je ook gewoon met de lease auto naar het buitenland op vakantie. Aan het einde van je contract hoef je de auto niet in te leveren. Je leasecontract is afgelopen, de auto is afbetaald. De bank zal de juridische eigendom overdragen aan jou. 

Juridisch eigenaar

Met financial lease ga je een huurkoop aan. Je auto is het onderpand van je financiering. Je betaald de auto gedurende jouw leaseperiode in maandtermijnen af. De bank die jouw de lening verstrekt voor financial lease blijft juridisch eigenaar van de auto tot je laatste leasetermijn is voldaan. Na je leasecontract word je naast economisch eigenaar ook juridisch eigenaar van de auto. Je kunt vervolgens kiezen om in de auto te blijven rijden of om de auto te verkopen. 

Verschil tussen andere leasevormen

Het verschil met andere leasevormen is dat je geen economisch eigenaar van de auto wordt. Bij operational lease, shortlease of private lease blijft de desbetreffende leasemaatschappij de volledige eigenaar van de lease auto. De verzekering, wegenbelasting, onderhoud- en reparatie zit bij je leasecontract inbegrepen. Je betaalt daar maandelijks een vast bedrag voor, aan het einde van je contract lever je de auto weer in bij de leasemaatschappij.