CBR kampt met achterstand en schroeft eisen op

cbr-achterstand-scherpe-eisen

Vanwege de coronacrisis kampen veel bedrijven met financiële problemen of achterstanden. Zo heeft het CBR achterstanden die snel weggewerkt moeten worden en daarom kiezen zij voor een aangescherpte norm. Momenteel staat alles stil en loopt de achterstand met theorie-examens wekelijks met 15.000 op. Het CBR zet in op een hoger slagingspercentage, omdat anders de minimumleeftijd van het praktijkexamen omhoog moet. 

Door de coronacrisis kampt het CBR al een lange tijd met lange wachttijden. Door alle maatregelen is het alleen maar erger geworden. Het CBR moet heel wat inlopen, omdat er anders gevreesd wordt voor wachttijden die op kunnen lopen tot 18 weken. Het CBR komt daarom met maatregelen die zo’n 300.000 praktijkexamens en een groot aantal theorie-examens in te halen. 

Slagingspercentage moet opgeschroefd worden

Het slagingspercentage van Nederlandse rijscholen ligt gemiddeld net iets boven de 50% , wat volgens het CBR veel te laag is. Kandidaten komen vaker terug en daarom wil het CBR dat de rijscholen het niveau opschroeven. Zij mogen leerlingen pas toe laten examen te doen als er een goede kans op slagen is. 

Het slagingspercentage moet verhoogd worden naar 60%. CBR-directeur Alexander Pechtold stelt dat bij elke procentpunt er meer dan 8.000 nieuwe examenplekken vrijkomen. Met een percentage van 60% levert dat al snel 80.000 extra beschikbare examenplekken op.

Verantwoordelijkheid ligt bij de rijschoolhouder

De verantwoordelijkheid om het slagingspercentage te verhogen ligt bij de rijschoolhouder. Het is lastig te sturen en daarom houdt het CBR een vinger aan de pols. Zij staan klaar om in te grijpen met nieuwe maatregelen als het percentage niet voldoende stijgt. Als tegen eind mei het percentage niet met 4% is verhoogd zal het CBR de minimumleeftijd van praktijkexamens aanpassen van 17 naar 18 jaar. Ook zullen tussentijdse toetsen en faalangst examens dan tijdelijk niet worden ingeroosterd om ruimte vrij te maken. 

Aanpassen aan de situatie

Het CBR heeft geïnvesteerd in het ‘corona proof maken van de lokalen voor de examens. Het huidige personeel is gevraagd om over te werken en daarnaast worden nieuwe examinatoren gezocht. Ook gepensioneerde examinatoren zijn aan het helpen. Het CBR wacht op bericht van de overheid dat ze weer mogen beginnen. Als al die examen weer snel plaats kunnen vinden, verwacht het CBR dat zij de huidige achterstand dit jaar nog kunnen wegwerken.

Bron: Autoweek